Bøssemester

Bøssemester
Bøssemester, i 15.-17. århundrede en kunstmæssig uddannet artillerihåndværker i Tyskland. Bøssemesteren blev lavsmæssig uddannede, men udgjorde dog ikke noget egentlig lav. De hørte i reglen til de bedre borgere i byerne. Den unge bøssemester måtte underkaste sig en teoretisk og praktisk eksamen, forinden der blev udfærdiget lærebrev for harn. Kejser Karl 5. anlagde en artilleriskole for bøssemestre, og gode tyske bøssemestre var skattede i andre lande. Bøssemesteren sluttede i reglen en kontrakt med feltherren, gældende for et felttog, hvorefter de blev aftakkede for at søge virksomhed andensteds. For hvert stykke skyts var der i reglen ansat en bøssemester, som selv rettede og affyrede pjecen. For det større skyts, navnlig kasteskytset, var der i reglen 2 bøssemestre per pjece. Bøssemesteren besørgede tillige fyrværkertjenesten, som indbefattede minørtjenesten, og forestod tillige støbningen af kanoner. I slutningen af 17. århundrede blev under Ludvig 14. bøssemestertjenesten militært organiseret.

Danske encyklopædi.

Игры ⚽ Нужна курсовая?

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”